BioSystems S.A.

Биохимия и турбидиметрия

SERO AS

Контролни материали

Alifax

Системи за определяне на СУЕ

NovaTec Immundiagnostica GmbH

ELISA тестове за определяне на хормони и туморни маркери

FUJIREBIO

ELISA тестове за определяне на туморни маркери

LDN

ELISA тестове за ендокринология, биогенни амини и невродиагностика

BioVendor Group

Широк набор от ELISA тестове за диагностика

Tecan Trading AG

Богата гама ELISA тестове за диагностика

Biosan

Oбщо лабораторна апаратура

Stratec SE

Отворена автоматизиранa ELISA системa

Gold Standard Diagnostics

Aвтоматизирани ЕЛАЙЗА апарати

Категории
icon_official
Клинична лаборатория

 

imunology Official
Имунология
microbiology
Микробиология
Virusology Official
Вирусология

 

parazitology
Паразитология
icon6_official
Трансфузионна хематология

 

flucitomtry
Флоуцитометрия
molecular biology
Молекулярна биология
Асистирана репродукция
Асистирана репородукция
icon10_official
Клетъчно култивиране
alergology_official
Алергология
icon12_official
Температурни рекордери