EliTechGroup

PCR тестове и панели, автоматизирани системи за молекулярна диагностика

Актуално

Автоматизация

Bio Molecular Systems

Апаратура за real-time PCR amplification and setup

FastTrack Diagnostics

Mултиплексни китове за PCR диагностика в реално време

Zymo Research

Изолация на ДНК и РНК, протеини, трансфекция, епигенетика

Biosan

Benchtop лабораторна апаратура за PCR

Clonit

Real-Time PCR тестове за вирусология, паразитология и генетика

LaCAR MDx

LAMP PCR технология за генетични изследвания без необходима екстракция

Категории
icon_official
Клинична лаборатория

 

imunology Official
Имунология
microbiology
Микробиология
Virusology Official
Вирусология

 

parazitology
Паразитология
icon6_official
Трансфузионна хематология

 

flucitomtry
Флоуцитометрия
molecular biology
Молекулярна биология
Асистирана репродукция
Асистирана репородукция
icon10_official
Клетъчно култивиране
alergology_official
Алергология
icon12_official
Температурни рекордери