Клинична лаборатория


biosystems logo
биохимия и турбидиметрия


sero logo
контролни материали


автоматизирани системи за определяне на СУЕ


Novatec logo
ELISA тестове за определяне на хормони и туморни маркериELISA тестове за определяне на туморни маркери

ldn logo
ELISA тестове за ендокринология, биогенни амини и невродиагностика

biovendor logo
широк набор от ELISA тестове за диагностика

ibl-international logo
богата гама ELISA тестове за диагностика


общо лабораторна апаратура

stratec logo
„отворена“ автоматизиранa ELISA системa

Имунология


thebindingsite logo
тестове и системи за определяне на специфични белтъци

Helena-biosciences logo
Клинична електрофореза – тестове и апаратура

biosystems logo
ELISA и IFA тестове за определяне на автоантитела

Актуално


Biochek logo
BLOT тестове за автоантитела и алергии

immunolab logo
ELISPOT апаратура и тестове за изследване на T-клетъчен имунитет

immunolab logo
тестове за хранителна непоносимост

BioVendor R&D logo
ELISA тестове и рекомбинантни протеини

eBioscience logo
ELISA китове и антитела за флоуцитомертия

общо лабораторна апаратура

stratec logo
„отворена“ автоматизиранa ELISA системa

Микробиологияавтоматични системи за посявка и скрийнинг при бактериален растежNovatec logo
ELISA тестове„отворена“ автоматизиранa ELISA системa


общо лабораторна апаратура

Вирусология


Novatec logo
ELISA тестове„отворена“ автоматизиранa ELISA системa


общо лабораторна апаратура

Паразитология


Novatec logo
ELISA тестове


„отворена“ автоматизиранa ELISA системa


общо лабораторна апаратура

Трансфузионна хематология


Sifin logo
тест-серуми и карти за определяне на кръвни групи


центрофуги за гел-карти, клатачки, вортекси, термо-шейкъри


кондуктивни връхчета и консумативи за автоматизирани системи

 

Флоуцитометрия


eBioscience logo
Антитела за флоуцитометрия и IHC/ICC, Мултиплексни и ELISA китове, рекомбинантни протеини


aнтитела за флоуцитометрия и имунофлуоресценция, ELISA китове

 

Молекулярна биология


Elitech logo
PCR тестове и панели, автоматизирани системи за молекулярна диагностика
Актуално Автоматизация

bms logo

fast-track logo
мултиплексни китове за PCR диагностика в реално време

zymoresearch logo
изолация на ДНК и РНК, протеини, трансфекция, епигенетика

Euroclone logo
Real Time PCR тестове за генетична диагностика

IVF


origio logo
среди и консумативи за ембриокултивиране

RI logo
микроманипулатори и лазери

K-System logo
инкубатори, работни станции (ламинари)

origio logo
тестове за анти-спермални и анти-овариални антитела

origio logo
пункционни игли, катетри за инсеминация и ембрио трансфер

Клетъчно култивиранесреди за клетъчно култивиране

euroclonegroup logo
среди за цитогенетика, реактиви за пренатална и постнатална диагностика


общо лабораторна апаратура

АлергологияИновативна методика за изследване на алергии

Актуално Списъктестове за хранителна непоносимост
Списък

Температурни рекордери
рекордери за запис на данни – температура и влажност