Клинична лаборатория


biosystems logo
биохимия и турбидиметрия


sero logo
контролни материали

alifaxgroup logo
автоматизирани системи за определяне на СУЕ

Novatec logo
ELISA тестове за определяне на хормони и туморни маркери


ELISA тестове за определяне на туморни маркери

ldn logo
ELISA тестове за ендокринология, биогенни амини и невродиагностика

biovendor logo
широк набор от ELISA тестове за диагностика

ibl-international logo
богата гама ELISA тестове за диагностика

immundiagnostik logo
богата гама ELISA тестове за диагностика

biosan logo
общо лабораторна апаратура

lt-burnik logo
пипети за определяне на СУЕ

stratec logo
„отворена“ автоматизиранa ELISA системa

Имунология


thebindingsite logo
тестове и системи за определяне на специфични белтъци

Euro Diagnostica logo
ELISA тестове за определяне на автоантитела

biosystems logo
ELISA и IFA тестове за определяне на автоантитела

Biochek logo
BLOT тестове за автоатитела

immunolab logo
тестове за хранителна непоносимост

BioVendor R&D logo
ELISA тестове и рекомбинантни протеини

eBioscience logo
ELISA китове и антитела за флоуцитомертия

biosan logo
общо лабораторна апаратура

stratec logo
„отворена“ автоматизиранa ELISA системa

Микробиология


alifaxgroup logo
автоматични системи за посявка и скрийнинг при бактериален растеж

Novatec logo
ELISA тестове


„отворена“ автоматизиранa ELISA системa

biosan logo
общо лабораторна апаратура

Вирусология


Novatec logo
ELISA тестове


„отворена“ автоматизиранa ELISA системa

biosan logo
общо лабораторна апаратура

Паразитология


Novatec logo
ELISA тестове


„отворена“ автоматизиранa ELISA системa

biosan logo
общо лабораторна апаратура

Трансфузионна хематология


Sifin logo
тест-серуми и карти за определяне на кръвни групи

biosan logo
центрофуги за гел-карти, клатачки, вортекси, термо-шейкъри

ritter logo
кондуктивни връхчета и консумативи за автоматизирани системи

 

Флоуцитометрия


eBioscience logo
Антитела за флоуцитометрия и IHC/ICC, Мултиплексни и ELISA китове, рекомбинантни протеини

biolegend logo
aнтитела за флоуцитометрия и имунофлуоресценция, ELISA китове

 

Молекулярна биология


elitech logo
PCR тестове и панели, автоматизирани системи за молекулярна диагностика

Още информация


fast-track logo
мултиплексни китове за PCR диагностика в реално време

zymoresearch logo
изолация на ДНК и РНК, протеини, трансфекция, епигенетика

bioline logo
китове и реактиви за PCR и обратна транскрипция


Euroclone logo
Real Time PCR тестове за генетична диагностика

 

IVF


origio logo
среди и консумативи за ембриокултивиране

Още информация


RI logo
микроманипулатори и лазери

K-System logo
инкубатори, работни станции (ламинари)

origio logo
тестове за анти-спермални и анти-овариални антитела

origio logo
пункционни игли, катетри за инсеминация и ембрио трансфер

Клетъчно култивиранесреди за клетъчно култивиране

euroclonegroup logo
среди за цитогенетика, реактиви за пренатална и постнатална диагностика

biosan logo
общо лабораторна апаратура

 

Температурни рекордери