ALEX 2  Алергенен Списък   ALEX Алергенен Списък
Наименование Компонент Молекула/Екстракт    M/E(*) Функция   Наименование Компонент Компонент/Екстракт C/E(*) Функция
Полен   Полен
Тревен полен   Тревен полен
Бермудска трева Cyn d E     Paspalum notatum   E  
Бермудска трева Cyn d 1 M Бета-експанзин   Бермудска трева   E  
Райграс Lol p 1 M Бета-експанзин   Тръстика   E  
Тревен чим Pas n E     Царевица, полен   E  
Тимотейка Phl p 1 M Бета-експанзин   Сорго   E  
Тимотейка Phl p 2 M Експанзин   Райграс nLol p 1 C Бета-експанзин
Тимотейка Phl p 5.0101 M Трева Група 5/6   Ръж, полен   E  
Тимотейка Phl p 6 M Трева Група 5/6   Тимотейка   E  
Тимотейка Phl p 7 M Полкалцин   Тимотейка rPhl p 1 C Бета-експанзин
Тимотейка Phl p 12 M Профилин   Тимотейка rPhl p 2 C Експанзин
Тръстика Phr c E     Тимотейка rPhl p 5.0101 C Трева Група 5/6
Ръж, полен Sec c_pollen E     Тимотейка rPhl p 6 C Трева Група 5/6
Дървесен полен   Тимотейка rPhl p 7 C Полкалцин
Акация Aca m E     Тимотейка rPhl p 12 C Профилин
Айлант Ail a E     Дървесен полен
Елша Aln g 1 M PR-10   Акация   E  
Елша Aln g 4 M Полкалцин   Елша   E  
Бреза Bet v 1 M PR-10   Елша rAln g 1 C PR-10
Бреза Bet v 2 M Профилин   Елша rAln g 4 C Полкалцин
Бреза Bet v 6 M Изофлавон редуктаза   Аризонски кипарис nCup a 1 C Пектат-лиаза
Хартиено дърво Bro pa E     Ясен   E  
Лешников полен Cor a_pollen E     Ясен rFra e 1 C Ole e 1-фамилия
Лешников полен Cor a 1.0103 M PR-10   Бук   E  
Японска криптомерия Cry j 1 M Пектат-лиаза   Топола   E  
Аризонски кипарис Cup a 1 M Пектат-лиаза   Кипарис   E  
Кипарис Cup s E     Финикова палма nPho d 2 C Профилин
Бук Fag s 1 M PR-10   Бряст   E  
Ясен Fra e E     Лешников полен   E  
Ясен Fra e 1 M Ole e 1-семейство   Лешников полен rCor a 1.0103 C PR-10
Орех, полен Jug r_pollen E     Люляк   E  
Кедър Jun a E     Платан   E  
Черница Mor r E     Платан rPla a 1 C Растителна инвертаза
Маслина Ole e 1 M Ole e 1-семейство   Кедър   E  
Маслина Ole e 9 M 1,3 β Глюканаза   Черница   E  
Финикова палма Pho d 2 M Профилин   Дъб   E  
Платан Pla a 1 M Растителна инвертаза   Маслина   E  
Платан Pla a 2 M Полигалактуроназа   Маслина nOle e 1 C Маслина, Група 1
Платан Pla a 3 M nsLTP   Маслина rOle e 2 C Профилин
Топола Pop n E     Птиче грозде   E  
Бряст Ulm c E     Бреза   E  
Полен от плевели   Бреза rBet v 1 C PR-10
Амарант Ama r E     Бреза rBet v 2 C Профилин
Амброзия Amb a E     Бреза rBet v 6 C Изофлавон редуктаза
Амброзия Amb a 1 M Пектат-лиаза   Японска криптомерия   E  
Амброзия Amb a 4 M Растителен дефензин   Орех   E  
Див пелин Art v E     Полен от плевели  
Див пелин Art v 1 M Растителен дефензин   Едногодишен пролез   E    
Див пелин Art v 3 M nsLTP   Бяла куча лобода   E  
Коноп Can s E     Бяла куча лобода rChe a 1 C Ole e 1-фамилия
Коноп Can s 3 M nsLTP   Див пелин   E  
Бяла куча лобода Che a E     Див пелин rArt v 1.0101 C Растителен дефензин
Бяла куча лобода Che a 1 M Ole e 1-семейство   Див пелин rArt v 3.0201 C nsLTP
Едногодишен пролез Mer a 1 M Профилин   Коприва   E  
Лечебна разваленка Par j E     Амарант   E  
Лечебна разваленка Par j 2 M nsLTP   Амброзия   E  
Живовляк Pla l E     Амброзия rAmb a 1 C Пектат-лиаза
Живовляк Pla l 1 M Ole e 1-семейство   Амброзия rAmb a 4 C Растителен дефензин
Вълмо Sal k E     Живовляк   E  
Вълмо Sal k 1 M Пектин метилестераза   Живовляк rPla l 1 C Ole e 1-фамилия
Коприва Urt d E     Вълмо   E  
Акари   Киселец   E  
Прахов акар   Лечебна разваленка   E  
Американски прахов акар Der f 1 M Цистеин протеза   Лечебна разваленка rPar j 2 C nsLTP
Американски прахов акар Der f 2 M NPC2 семейство   Микроорганизми и спори
Европейски прахов акар Der p 1 M Цистеин протеза   Alternaria alternata   E  
Европейски прахов акар Der p 2 M NPC2 семейство   Alternaria alternata rAlt a 1 C Alt a 1-фамилия
Европейски прахов акар Der p 5 M неизвестен   Aspergillus fumigatus   E  
Европейски прахов акар Der p 7 M Акар, Група 7   Aspergillus fumigatus rAsp f 3 C Пероксизомен протеин
Европейски прахов акар Der p 10 M Тропомиозин   Aspergillus fumigatus rAsp f 4 C Неизвестен
Европейски прахов акар Der p 11 M Миозин, тежка верига   Aspergillus fumigatus rAsp f 6 C Mn супероксид дисмутаза
Европейски прахов акар Der p 20 M Аргинин киназа   Candida albicans   E  
Европейски прахов акар Der p 21 M неизвестен   Cladosporium herbarum   E  
Европейски прахов акар Der p 23 M Перитрофин-подобен протеинов домейн   Cladosporium herbarum rCla h 8 C Късоверижна дехидрогеназа
Брашнен акар   Malassezia sympodialis rMala s 1 C Неизвестен
Acarus siro Aca s E     Malassezia sympodialis rMala s 5 C Циклофилин
Blomia tropicalis Blo t 5 M Акар, Група 5   Malassezia sympodialis rMala s 6 C Неизвестен
Blomia tropicalis Blo t 10 M Тропомиозин   Malassezia sympodialis rMala s 9  C Mn супероксид дисмутаза
Blomia tropicalis Blo t 21 M неизвестен   Malassezia sympodialis rMala s 11 C Неизвестен
Glycyphagus domesticus Gly d 2 M NPC2 семейство   Penicilium chrysogenum   E  
Lepidoglyphus destructor Lep d 2 M NPC2 семейство   Акари и Хлебарка
Tyrophagus putrescentiae Tyr p E     Acarus siro   E  
Tyrophagus putrescentiae Tyr p 2 M NPC2 семейство   Американска хлебарка   E  
Микроорганизми и спори   Американска хлебарка rPer a 7 C Тропомиозин
Дрожди   Американски прахов акар   E  
Malassezia sympodialis Mala s 5 M неизвестен   Американски прахов акар rDer f 1 C Цистеинова протеаза
Malassezia sympodialis Mala s 6 M Циклофилин   Американски прахов акар rDer f 2 C NPC2 фамилия
Malassezia sympodialis Mala s 11 M Mn супероксид дисмутаза   Blomia tropicalis   E  
Хлебна мая Sac c E     Европейски прахов акар   E  
Плесени   Европейски прахов акар rDer p 1 C Цистеинова протеаза
Alternaria alternata Alt a 1 M Alt a 1-семейство   Европейски прахов акар rDer p 2 C NPC2 фамилия
Alternaria alternata Alt a 6 M Енолаза   Европейски прахов акар rDer p 5 C Неизвестен
Aspergillus fumigatus Asp f 1 M Митогилин семейство   Европейски прахов акар rDer p 7 C Акар Група 7
Aspergillus fumigatus Asp f 3 M Пероксизомен протеин   Европейски прахов акар rDer p 10 C Тропомиозин
Aspergillus fumigatus Asp f 4 M неизвестен   Европейски прахов акар rDer p 11 C Миозин, тежка верига
Aspergillus fumigatus Asp f 6 M Mn супероксид дисмутаза   Европейски прахов акар rDer p 23 K Хитиназа клас III, перитрофиноподобен протеинов домейн
Cladosporium herbarum Cla h E     Германска хлебарка   E  
Cladosporium herbarum Cla h 8 M Късоверижна дехидрогеназа   Германска хлебарка rBla g 1 C Хлебарка група 1
Penicilium chrysogenum Pen ch E     Германска хлебарка rBla g 2 C Аспартил протеаза
Растителни храни   Германска хлебарка rBla g 4 C Липокалин
Бобови култури   Германска хлебарка rBla g 5 C Глутатион S-трансфераза
Фъстък Ara h 1 M 7/8S глобулин   Glycyphagus domesticus   E  
Фъстък Ara h 2 M 2S албумин   Glycyphagus domesticus rGly d 2 C NPC2 фамилия
Фъстък Ara h 3 M 11S глобулин   Lepidoglyphus destructor   E  
Фъстък Ara h 6 M 2S албумин   Tyrophagus putrescentiae   E  
Фъстък Ara h 8 M PR-10   Животински алергени
Фъстък Ara h 9 M nsLTP   Котка   E  
Фъстък Ara h 15 M Олеозин   Котка rFel d 1  C Утероглобин
Нахут Cic a E     Котка nFel d 2 C Серумен албумин
Соя Gly m 4 M PR-10   Котка rFel d 4 C Липокалин
Соя Gly m 5 M 7/8S глобулин   Говедо   E  
Соя Gly m 6 M 11S глобулин   Говедо rBos d 2 C Липокалин
Соя Gly m 8 M 2S албумин   Куче   E  
Леща Len c E     Куче rCan f 1 C Липокалин
Зелен боб Pha v E     Куче rCan f 2 C Липокалин
Грах Pis s E     Куче nCan f 3 C Серумен албумин
Зърнени храни   Коза   E  
Овес Ave s E     Морско свинче   E  
Киноа Che q E     Хамстер   E  
Елда Fag e E     Кон   E  
Елда Fag e 2 M 2S албумин   Кон rEqu c 1 C Липокалин
Ечемик Hor v E     Мишка nMus m 1 C Липокалин
Семена от лупина Lup a E     Свиня   E  
Ориз Ory s E     Заек   E  
Просо Pan m E     Плъх   E  
Ръж, зърно Sec c_flour E     Овца   E  
Пшеница Tri a aA_TI M алфа-Амилаза трипсинов- инхибитор   Отрови от ципокрили
Пшеница Tri a 14 M nsLTP   Отрова от оса   E  
Пшеница Tri a 19 M омега-5-глиадин   Отрова от оса rVes v 5 C Антиген 5
Спелта Tri s E     Медоносна пчела   E  
Царевица Zea m E     Медоносна пчела r/nApi m 1 C Фосфолипаза А2
Царевица Zea m 14 M nsLTP   Медоносна пчела rApi m 2 C Хиалуронидаза
Подправки   Медоносна пчела rApi m 10 C Икарапин Вариант 2
Червен пипер Cap a E     Стършел   E  
Ким Car c E     Отрова от хартиена оса   E  
Риган Ori v E     Отрова от хартиена оса rPol d 5 C Антиген 5
Магданоз Pet c E     Храна
Анасон Pim a E     Ядки и семена
Горчица Sin E     Ечемик   E  
Горчица Sin a 1 M 2S албумин   Елда   E  
Плодове   Елда nFag e 2 C 2S албумин
Киви Act d 1 M Цистеин протеза   Царевица   E  
Киви Act d 2 M TLP   Ръж   E  
Киви Act d 5 M Кивелин   Семена от лупина   E  
Киви Act d 10 M nsLTP   Просо   E  
Папая Car p E     Овес   E  
Портокал Cit s E     Маково семе   E  
Пъпеш Cuc m 2 M Профилин   Маково семе nPap s 2S Albumin C 2S албумин
Смокиня Fic c E     Тиквени семки   E  
Ягода Fra a 1+3 M PR-10+LTP   Киноа   E  
Ябълка Mal d 1 M PR-10   Ориз   E  
Ябълка Mal d 2 M TLP   Сусам   E  
Ябълка Mal d 3 M nsLTP   Сусам nSes i 1 C 2S албумин
Манго Man i E     Слънчогледови семки   E  
Банан Mus a E     Спелта   E  
Череша Pru av E     Пшеница   E  
Праскова Pru p 3 M nsLTP   Пшеница nTri a Gliadin C Глиадин
Круша Pyr c E     Мляко и Яйце
Боровинка Vac m E     Яйчен белтък   E  
Грозде Vit v 1 M nsLTP   Яйчен белтък nGal d 1 C Овомукоид
Зеленчуци   Яйчен белтък nGal d 2 C Овоалбумин
Лук All c E     Яйчен белтък nGal d 3 C Овотрансферин
Чесън All s E     Яйчен белтък nGal d 4 C Лизозим С
Целина Api g 1 M PR-10   Яйчен жълтък nGal d 5 C Серумен албумин
Целина Api g 2 M nsLTP   Яйчен жълтък   E  
Целина Api g 6 M nsLTP   Камилско мляко   E  
Морков Dau c E     Краве мляко   E  
Морков Dau c 1 M PR-10   Краве мляко nBos d 4 C α-лакталбумин
Авокадо Pers a E     Краве мляко nBos d 5 C β-лактоглобулин
Картоф Sol t E     Краве мляко nBos d 8 C Казеин
Домат Sola l E     Козе мляко   E  
Домат Sola l 6 M nsLTP   Кобилешко мляко   E  
Ядки   Овче мляко   E  
Кашу Ana o E     Плодове
Кашу Ana o 2 M 11S глобулин   Ябълка   E  
Кашу Ana o 3 M 2S албумин   Ябълка rMal d 1 C PR-10
Бразилски орех Ber e E     Ябълка nMal d 2 C TLP
Бразилски орех Ber e 1 M 2S албумин   Ябълка rMal d 3 C nsLTP
Пекан Car i E     Банан   E  
Лешник Cor a 1.0401 M PR-10   Боровинка   E  
Лешник Cor a 8 M nsLTP   Череша   E  
Лешник Cor a 9 M 11S глобулин   Смокиня   E  
Лешник Cor a 11 M 7/8S глобулин   Грозде nVit v 1 C nsLTP
Лешник Cor a 14 M 2S албумин   Киви   E  
Орех Jug r 1 M 2S албумин   Киви nAct d 1 C Цистеинова протеаза
Орех Jug r 2 M 7/8S глобулин   Киви nAct d 2 C TLP
Орех Jug r 3 M nsLTP   Киви nAct d 5 C Кивелин
Орех Jug r 4 M 11S глобулин   Киви nAct d 10 C nsLTP
Орех Jug r 6 M 7/8S глобулин   Личи   E  
Макадамия Mac i 2S Albumin M 2S албумин   Манго   E  
Макадамия Mac inte E     Пъпеш   E  
Шам-фъстък Pis v 1 M 2S албумин   Портокал   E  
Шам-фъстък Pis v 2 M 11S Глобулинова субединица   Папая   E  
Шам-фъстък Pis v 3 M 7/8S глобулин   Праскова   E  
Бадем Pru du E     Праскова n/r Pru p 3 C nsLTP
Семена   Круша   E  
Тиквени семки Cuc p E     Слива   E  
Слънчогледови семки Hel a E     Малина   E  
Маково семе Pap s E     Ягода   E  
Маково семе Pap s 2S Albumin M 2S албумин   Бобови култури и Ядки
Сусам Ses i E     Бадем   E  
Сусам Ses i 1 M 2S албумин   Бразилски орех   E  
Семена от сминдух Tri fo E     Бразилски орех nBer e 1 C 2S албумин
Животински храни   Кашу   E  
Мляко   Кашу rAna o 3 C 2S албумин
Краве мляко Bos d_milk E     Нахут   E  
Краве мляко Bos d 4 M α-лакталбумин   Лешник   E  
Краве мляко Bos d 5 M β-лактоглобулин   Лешник rCor a 1.0401 C PR-10
Краве мляко Bos d 8 M Казеин   Лешник rCor a 8 C nsLTP
Камилско мляко Cam d E     Лешник nCor a 9 C 11S глобулин
Козе мляко Cap h_milk E     Лешник nCor a 11 C 7/8S глобулин
Кобилешко мляко Equ c_milk E     Лешник nCor a 14 C 2S албумин
Овче мляко Ovi a_milk E     Леща   E  
Яйце   Макадамия   E  
Яйчен белтък Gal d_white E     Макадамия nMac i 2S Albumin C 2S албумин
Яйчен жълтък Gal d_yolk E     Грах   E  
Яйчен белтък Gal d 1 M Овомукоид   Фъстък   E  
Яйчен белтък Gal d 2 M Овоалбумин   Фъстък nAra h 1 C 7/8S глобулин
Яйчен белтък Gal d 3 M Овотрансферин   Фъстък rAra h 2 C 2S Albumin
Яйчен белтък Gal d 4 M Лизозим С   Фъстък nAra h 3 C 11S глобулин
Яйчен жълтък Gal d 5 M Серумен албумин   Фъстък nAra h 6 C 2S Albumin
Риба и морски дарове   Фъстък rAra h 8 C PR-10
херинга червей Ani s 1 M Серинов протеазен инхибитор на Kunitz   Фъстък rAra h 9 C nsLTP
херинга червей Ani s 3 M Тропомиозин   Пекан   E  
Краб Chi spp. E     Шам-фъстък   E  
Herring Clu h E     Соя   E  
Herring Clu h 1 M β-парвалбумин   Соя rGly m 4 C PR-10
Кафяви скариди Cra c 6 M Тропонин C   Соя rGly m 5 C 7/8S глобулин
Шаран Cyp c 1 M β-парвалбумин   Соя nGly m 6 C 11S глобулин
Атлантическа треска Gad m E     Соя nGly m 8 C 2S албумин
Атлантическа треска Gad m 1 M β-парвалбумин   Орех   E  
Атлантическа треска Gad m 2+3 M b-Енолаза&Алдолаза   Орех nJug r 1 C 2S албумин
Омар Hom g E     Орех nJug r 2 C 7/8S глобулин
Скарида Lit s E     Зелен боб   E  
Калмар Lol spp. E     Риба и морски дарове
Мида Myt e E     херинга червей rAni s 1 C Серинов протеазен инхибитор на Kunitz
Стрида Ost e E     херинга червей rAni s 3 C Тропомиозин
Скарида Pan b E     Атлантическа треска   E  
Мида пектен Pec spp. E     Атлантическа треска nGad m 1 C β-парвалбумин
Черна тигрова скарида Pen m 1 M Тропомиозин   Шаран rCyp c 1 C β-парвалбумин
Черна тигрова скарида Pen m 2 M Аргинин киназа   Мида   E  
Черна тигрова скарида Pen m 3 M Миозин, лека верига   Краб   E  
Черна тигрова скарида Pen m 4 M Sarcoplasmic Calcium Binding Protein   Калмар   E  
Морска лисица Raj c E     Омар   E  
Морска лисица Raj c парвалбумин M α-парвалбумин   Стрида   E  
Миди Rud spp. E     Сьомга   E  
Сьомга Sal s E     Мида пектен   E  
Сьомга Sal s 1 M β-парвалбумин   Скарида   E  
Atlantische Makerele Sco s E     Скарида   E  
Atlantische Makerele Sco s 1 M β-парвалбумин   Черна тигрова скарида nPen m 1 C Тропомиозин
Риба тон Thu a E     Риба тон   E  
Риба тон Thu a 1 M β-парвалбумин   Миди   E  
Риба меч Xip g 1 M β-парвалбумин   Подправки
Месо   Анасон   E  
Домашен щурец Ach d E     Ким   E  
Говеждо месо Bos d_meat E     Горчица   E  
Говеждо месо Bos d 6 M Серумен албумин   Горчица nSin a 1 C 2S албумин
Кон, месо Equ c_meat E     Риган   E  
Пилешко месо Gal d_meat E     Червен пипер   E  
Мигриращ скакалец Loc m E     Магданоз   E  
Пуешко месо Mel g E     Месо
Заек, месо Ory_meat E     Говеждо   E  
Овца, месо Ovi a_meat E     Говеждо  nBos d 6 C Серумен албумин
Свинско месо Sus d_meat E     Пилешко   E  
Свинско месо Sus d 1 M Серумен албумин   Кон   E  
Брашнен червей Ten m E     Овца   E  
Отрови от ципокрили   Свинско   E  
Отрова от огнена мравка   Заек   E  
Огнена мравка Sol spp. E     Пуешко   E  
Пчелна отрова   Зеленчуци и гъби
Медоносна пчела Api m E     Авокадо   E  
Медоносна пчела Api m 1 M Фосфолипаза А2   Зеле   E  
Медоносна пчела Api m 10 M Икарапин Вариант 2   Морков   E  
Отрова от оса   Морков rDau c 1 C PR-10
Стършел Dol spp E     Целина   E  
Отрова от хартиена оса Pol d E     Целина rApi g 1 C PR-10
Отрова от хартиена оса Pol d 5 M Антиген 5   Целина rApi g 2 C nsLTP
Отрова от оса Ves v E     Целина rApi g 6 C nsLTP
Отрова от оса Ves v 1 M Фосфолипаза A1   Чесън   E  
Отрова от оса Ves v 5 M Антиген 5   Маруля   E  
Хлебарка   Маслина   E  
Германска хлебарка Bla g 1 M Хлебарка Група 1   Лук   E  
Германска хлебарка Bla g 2 M Аспартил протеаза   Картоф   E  
Германска хлебарка Bla g 4 M Липокалин   Домат   E  
Германска хлебарка Bla g 5 M Глутатион S-трансфераза   Домат nSola l 6 C nsLTP
Германска хлебарка Bla g 9 M Аргинин киназа   Гъби   E  
Американска хлебарка Per a E     Хмел   E  
Американска хлебарка Per a 7 M Тропомиозин   Хлебна мая   E  
Животински алергени   Други
Домашни любимци   Латекс   E  
Куче Can f_Fd1 M Утероглобин   Латекс rHev b 1  C Rubber elongation factor
Куче Can f 1 M Липокалин   Латекс rHev b 3 C small rubber particle protein
Куче Can f 2 M Липокалин   Латекс rHev b 5 C Неизвестен
Куче Can f 3 M Серумен албумин   Латекс rHev b 6.02 C Про-хевеин
Куче Can f 4 M Липокалин   Латекс nHev b 8 C Профилин
Куче Can f 6 M Липокалин   Латекс rHev b 11  C Клас 1 хитиназа
Урина от мъжко куче (вкл. Can f 5) Can f_урина от мъжки индивид E     Фикус бенджамин   E  
Морско свинче, епител Cav p 1 M Липокалин   Ананас nAna c 2 C CCD
Котка Fel d1 M Утероглобин   Hom s лактоферин rHom s LF C CCD
Котка Fel d 2 M Серумен албумин  
Котка Fel d 4 M Липокалин        
Котка Fel d 7 M Липокалин        
Мишка, епител Mus m 1 M Липокалин        
Заек, епител Ory c 1 M Липокалин        
Заек, епител Ory c 2 M Липофилин        
Заек, епител Ory c 3 M Утероглобин        
Джунгарски хамстер Phod s 1 M Липокалин        
Плъх Rat n E          
Селскостопански животни        
Говедо Bos d 2 M Липокалин        
Коза, епител Cap h_epithelia E          
Кон, епител Equ c 1 M Липокалин        
Кон, епител Equ c 3 M Серумен албумин        
Кон, епител Equ c 4 M Латерин        
Овца, епител Ovi a_epithelia E          
Свиня, епител Sus d_epithelia E          
Други        
Латекс        
Латекс Hev b 1 M Hevb1 алерген        
Латекс Hev b 3 M Small rubber patricle protein        
Латекс Hev b 5   неизвестен        
Латекс Hev b 6.02 M Про-хевеин        
Латекс Hev b 8 M Профилин        
Латекс Hev b 11 M Клас 1 хитиназа        
Фикус        
Фикус бенджамин Fic b Е          
CCD              
Hom s лактоферин Hom s LF М CCD        
Паразит        
Кърлеж (Argas reflexus) Аrg r 1 М Липокалин