Калибриране на
автоматични пипети

  • Извършва се изцяло според изискванията на DIN EN ISO 8655
  • Срок за доставка – 30 дни след получаване на пипетите.

Ремонт на Лабораторна апаратура_
Ремонт на Лабораторна апаратура__
Моля, ако желаете

калибриране на пипетите,

попълнете въпросника и го изпратете на мейла, посочен в него.
Описание Цена без ДДС Цена с ДДС Транспорт с ДДС
Калибриране на едноканална пипета с фиксиран обем 98 лв. 117.60 лв. 96.00 лв.
Калибриране на едноканална пипета с вариабилен обем 136.00 лв. 163.20 лв.
Калибриране на многоканална пипета с вариабилен обем >10 µl 254.00 лв. 304.80 лв.
Калибриране на многоканална пипета с вариабилен обем <10 µl 298.00 лв. 357.60 лв.

Транспорта включва и доставка до адрес на клиента. Цената е фиксирана, независимо от броя на пипетите.