PAN Bio Tech

Среди за клетъчно култивиране

EuroClone

Среди за цитогенетика, реактиви за пренатална и постнатална диагностика

Biosan

Общо лабораторна апаратура

Категории
Клинична лаборатория

 

Имунология
Микробиология
Вирусология

 

Паразитология
Трансфузионна хематология

 

Флоуцитометрия
Молекулярна биология
Асистирана репородукция
Клетъчно култивиране
Алергология
Температурни рекордери