EliTechGroup

PCR тестове и панели, автоматизирани системи за молекулярна диагностика

Актуално

Автоматизация

Bio Molecular Systems

Апаратура за real-time PCR amplification and setup

Vitro Bio

DNA-Flow технология. Мултиплекс PCR и macroarray чип за диагностика, чрез flow-through хибридизация.

Zymo Research

Изолация на ДНК и РНК, протеини, трансфекция, епигенетика

Biosan

Benchtop лабораторна апаратура за PCR

Clonit

Real-Time PCR тестове за вирусология, паразитология и генетика

LaCAR MDx

LAMP PCR технология за генетични изследвания без необходима екстракция

Nimagen

NGS, Sanger CE & Clean-up

Категории
Клинична лаборатория

 

Имунология
Микробиология
Вирусология

 

Паразитология
Трансфузионна хематология

 

Флоуцитометрия
Молекулярна биология
Асистирана репородукция
Клетъчно култивиране
Алергология
Температурни рекордери