Siffin

Tест – серуми и карти за определяне на кръвни групи

Biosan

Центрофуги за гел-карти, клатачки, вортекси, термо-шейкъри

Категории
Клинична лаборатория

 

Имунология
Микробиология
Вирусология

 

Паразитология
Трансфузионна хематология

 

Флоуцитометрия
Молекулярна биология
Асистирана репородукция
Клетъчно култивиране
Алергология
Температурни рекордери