Сервиз

Поддръжка и ремонт на медицинска апаратура

Калибриране

Според изискванията на DIN EN ISO 8655

Консултации, обучение

Професионално решение за лабораторната дейност

Здравейте и добре дошли в Aй Ви Ди България

Комапнията ни е регистрирана през 2008 г. с основен предмет на дейност дистрибуция на ин-витро лабораторни реактиви и консумативи, тестове и апаратура, използвани в хуманната и ветеринарна диагностика, с фокус върху обезпечаването на диагностичните лаборатории и научните институции в България с висококачествени продукти и услуги.

Нашето портфолио включва богата гама изделия, които осигуряват и оптимизират както рутинната работа във всяка лаборатория, така и специфичните нужди на научните звена и центровете за асистирана репродукция.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015.