MacroArray Diagnostics

Апаратура и тестове за алергии и непоносимост към храни

GSD ImmunoLab

Тестове за хранителна непоносимост

BioCheck

BLOT тестове за алергии

Категории
Клинична лаборатория

 

Имунология
Микробиология
Вирусология

 

Паразитология
Трансфузионна хематология

 

Флоуцитометрия
Молекулярна биология
Асистирана репородукция
Клетъчно култивиране
Алергология
Температурни рекордери