Thermo Fisher

Антитела за флоуцитометрия и IHC/ICC, Мултиплексни и ELISA китове, рекомбинантни протеини

Bio Legend

Антитела за флоуцитометрия и имунофлуоресценция, ELISA китове

Категории
icon_official
Клинична лаборатория

 

imunology Official
Имунология
microbiology
Микробиология
Virusology Official
Вирусология

 

parazitology
Паразитология
icon6_official
Трансфузионна хематология

 

flucitomtry
Флоуцитометрия
molecular biology
Молекулярна биология
Асистирана репродукция
Асистирана репородукция
icon10_official
Клетъчно култивиране
alergology_official
Алергология
icon12_official
Температурни рекордери