BioSystems S.A.

Биохимия и турбидиметрия

SERO AS

Контролни материали

Alifax

Системи за определяне на СУЕ

NovaTec Immundiagnostica GmbH

ELISA тестове за определяне на хормони и туморни маркери

FUJIREBIO

ELISA тестове за определяне на туморни маркери

LDN

ELISA тестове за ендокринология, биогенни амини и невродиагностика

BioVendor Group

Широк набор от ELISA тестове за диагностика

Biosan

Oбщо лабораторна апаратура

Stratec SE

Отворена автоматизиранa ELISA системa

Gold Standard Diagnostics

Aвтоматизирани ЕЛАЙЗА апарати

Test Line

Количествени Микроблот тестове

Категории
Клинична лаборатория

 

Имунология
Микробиология
Вирусология

 

Паразитология
Трансфузионна хематология

 

Флоуцитометрия
Молекулярна биология
Асистирана репородукция
Клетъчно култивиране
Алергология
Температурни рекордери