BioSystems S.A.

Биохимия и турбидиметрия

SERO AS

Контролни материали

Alifax

Системи за определяне на СУЕ

NovaTec Immundiagnostica GmbH

ELISA тестове за определяне на хормони и туморни маркери

FUJIREBIO

ELISA тестове за определяне на туморни маркери

LDN

ELISA тестове за ендокринология, биогенни амини и невродиагностика

BioVendor Group

Широк набор от ELISA тестове за диагностика

Biosan

Oбщо лабораторна апаратура

Stratec SE

Отворена автоматизиранa ELISA системa

Gold Standard Diagnostics

Aвтоматизирани ЕЛАЙЗА апарати

Категории
icon_official
Клинична лаборатория

 

imunology Official
Имунология
microbiology
Микробиология
Virusology Official
Вирусология

 

parazitology
Паразитология
icon6_official
Трансфузионна хематология

 

flucitomtry
Флоуцитометрия
molecular biology
Молекулярна биология
Асистирана репродукция
Асистирана репородукция
icon10_official
Клетъчно култивиране
alergology_official
Алергология
icon12_official
Температурни рекордери