Origio - Cooper Surgical

Среди и консумативи за ембриокултивиране

RI - Cooper Surgical

Микроманипулатори и лазери

K-Systems - Cooper Surgical

Инкубатори, работни станции (ламинари)

Wallace - Cooper Surgical

Пункционни игли, катетри за инсеминация и ембрио трансфер

 

Caerus Biotech

MiOXSYS осигурява пълна картина на оксидативен стрес на сперматозоиди

 

Категории
icon_official
Клинична лаборатория

 

imunology Official
Имунология
microbiology
Микробиология
Virusology Official
Вирусология

 

parazitology
Паразитология
icon6_official
Трансфузионна хематология

 

flucitomtry
Флоуцитометрия
molecular biology
Молекулярна биология
Асистирана репродукция
Асистирана репородукция
icon10_official
Клетъчно култивиране
alergology_official
Алергология
icon12_official
Температурни рекордери