Binding Site

Tестове и системи за определяне на специфични белтъци

Helena biosciences

Клинична електрофореза – тестове и апаратура

BioSystems S.A.

ELISA и IFA тестове за определяне на автоантитела

Актуално

BioCheck

BLOT тестове за автоантитела

AID Autoimmun Diagnostika GmbH

ELISPOT апаратура и тестове за изследване на T-клетъчен имунитет

BioVendor Group

Широк набор от ELISA тестове за диагностика

Thermo Fisher Scientific Inc.

ELISA китове и антитела за флоуцитомертия

Stratec SE

Отворена автоматизиранa ELISA системa

Biosan

Oбщо лабораторна апаратура

Категории
icon_official
Клинична лаборатория

 

imunology Official
Имунология
microbiology
Микробиология
Virusology Official
Вирусология

 

parazitology
Паразитология
icon6_official
Трансфузионна хематология

 

flucitomtry
Флоуцитометрия
molecular biology
Молекулярна биология
Асистирана репродукция
Асистирана репородукция
icon10_official
Клетъчно култивиране
alergology_official
Алергология
icon12_official
Температурни рекордери