Професионални
консултации и обучение
Индивидуално и професионално решение за организиране и оптимизиране на лабораторната дейност
Ремонт на Лабораторна апаратура_
Ремонт на Лабораторна апаратура__