Thermo Fisher

Антитела за флоуцитометрия и IHC/ICC, Мултиплексни и ELISA китове, рекомбинантни протеини

Категории
Клинична лаборатория

 

Имунология
Микробиология
Вирусология

 

Паразитология
Трансфузионна хематология

 

Флоуцитометрия
Молекулярна биология
Асистирана репородукция
Клетъчно култивиране
Алергология
Температурни рекордери